Ερεχθεύς

Μυθολογικό πρόσωπο. Βασιλιάς της Αθήνας, διάδοχος του Κέκροπα, γιος του Ηφαίστου και της Γης. Είχε ανατραφεί στην Αθήνα και θεωρείτο ιδρυτής των Ελευσίνιων Μυστηρίων, της γιορτής των Παναθηναίων και εφευρέτης του τέθριππου άρματος. Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις, τους θεσμούς αυτούς ίδρυσε ο Εριχθόνιος, μία άλλη μυθική μορφή, που θεωρείτο πατέρας του Ε. Τον Ε. και όλη του την οικογένεια εξόντωσε ο Ποσειδών, που είχε εξοργιστεί για τον θάνατο του Ευμόλπου, αρχηγού των Ελευσινίων, τους οποίους είχε νικήσει ο Ε. Στη θέση που θεωρούσαν τάφο του, στην Ακρόπολη, οι Αθηναίοι έστησαν το Ερέχθειο.
* * *
Ἐρεχθεύς, -έως και επικ. -ῆος, ὁ (Α)
1. αρχαίος ήρωας και βασιλιάς τής πόλεως τών Αθηνών, από το όνομα τού οποίου και «δῆμος Ἐρεχθῆος»
2. επώνυμο τού Ποσειδώνα στην αρχαία Αθήνα («τὴν ἱερωσύνην Ποσειδῶνος Ἐρεχθέως», Πλούτ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ἐρεχθεύς — Temple of Erechtheus masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθέως — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus nom sg (epic ionic) Ἐρεχθέω̆ς , Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc gen sg (epic) Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc nom sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθεῖς — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc acc pl (epic) Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc nom/voc pl (epic parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθεῖ — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθεῦ — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc voc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθῆος — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθέος — Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρεχθέα — Ἐρεχθέᾱ , Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc/fem acc sg Ἐρεχθέᾱ , Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus masc acc sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐρέχθει — Ἐρέχθεϊ , Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus dat sg (epic) Ἐρεχθεύς Temple of Erechtheus dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Erechtheus — (Ἐρεχθεύς) in Greek Mythology was the name of a king of Athens, and a secondary name for two other characters#In Homer s Iliad the name is applied to the earth born son of Hephaestus mostly called Erichthonius by later writers. Accordingly this… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.